Landelijke EFFECT-dag

Elk jaar wordt een landelijke EFFECT-dag georganiseerd. Gebruikers van EFFECT komen bijeen om ervaringen uit te wisselen, suggesties voor verbeteringen worden verzameld en onderzoeksthema’s worden geformuelerd. Streven is om zo goed mogelijk samen te werken en te leren van elkaar en van elkaars ervaringen. Ook dit jaar kijken we weer terug op een zeer waardevolle EFFECT-ochtend 2017! Noteer alvast de datum voor de volgende...

Lees Meer

Pilot in Leiden

In Leiden is begin 2015 een pilot gestart onder leiding van Jacqueline Bustraan en Tanja van Kempen waarbij de feedback niet per individuele supervisor maar met duo’s wordt besproken. De eerste resultaten zijn positief. Meer hiervoor volgt tijdens de landelijke EFFECT dag.

Lees Meer

Zweden

In de winter van 2015 heeft Lia Fluit op uitnodiging een bezoek gebracht aan de universiteit van Jonkoping om een samenwerking te bespreken. In Zweden wil men eveneens starten met EFFECT en zijn de voorbereidingen volop in gang gezet.

Lees Meer

Litouwen

In het voorjaar van 2015 is in Litouwen een start gemaakt met de implementatie van EFFECT. In 2014 is een samenwerking gestart met als doel de EFFECT-lijst ook voor verschillende disciplines te gaan gebruiken. Allereerst is de vragenlijst vertaald. Begin 2015 heeft een delegatie uit Litouwen een bezoek gebracht aan Nijmegen. Hierbij hebben zij uitgebreid kunnen spreken met onder andere AIOS en opleiders die reeds met EFFECT werken. Ook is de...

Lees Meer