M. van den Hoogen AIOS interne geneeskunde – nefrologie, UMC St Radboud, Nijmegen

Het leukste van de EFFECT is het gesprek waarin de beoordelingen worden teruggekoppeld aan de supervisor. In tegenstelling tot wat ik had verwacht zijn dit altijd gesprekken die vrij open verlopen en waarbij bij elke supervisor wel een punt naar voren komt, waar ze zichzelf helemaal niet bewust van zijn. Het leuke daarvan is, dat je je realiseert dat je als aios in een superviserende rol (bijv. ten opzichte van co-assistenten) waarschijnlijk hetzelfde hebt of doet. Hiermee snijdt het mes van de EFFECT dus niet alleen aan de supervisor kant, maar ook aan de aioskant.

E. Schatorjé AIOS Kindergeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen

Waardevol om een cyclus te hebben, zodat er teruggekomen kan worden op beoordelingen. Iedere maand een aantal supervisoren, dan blijf je ermee bezig. De afspraken zijn duidelijk Ik vind dat de sfeer door EFFECT wel opener is geworden. Supervisoren staan meer open voor feedback. Goede dienstverlening van het EFFECT team. Snelle reactie op mails. Prettige begeleiding tijdens gesprek, geeft toch wel een veiliger gevoel.

A. Straus Onderwijskundige, Leerhuis Rijnstate, Arnhem

Evaluatie van de opleiders en supervisoren was nieuw. Hoewel de supervisoren absoluut last hadden van koudwatervrees zijn de reacties na afloop van de EFFECT procedure zeer positief. Juist de mondelinge feedback die in de EFFECT gesprekken wordt gegeven, wordt als zeer waardevol ervaren. Meestal wordt deze feedback gegeven door de aios, onder begeleiding van een onderwijskundige van Rijnstate of van het EFFECT team. De gesprekken zijn veilig en ook zeer leerzaam voor de aios. De items uit de EFFECT vragenlijst zijn allemaal items die van belang zijn voor een goede supervisor/ opleider.

Inmiddels wordt het EFFECT traject meer overgenomen door de onderwijskundige van Rijnstate. Het EFFECT team moedigt dit aan, er is een prettige samenwerking tussen de onderwijskundige van Rijnstate en de onderwijskundigen van het EFFECT team. In goed overleg wordt tot een juiste samenwerking gekomen.

M. Brink AIOS Radiologie, UMC St Radboud, Nijmegen

Een intensief traject dat het mogelijk maakt om op een veilige, open en constructieve manier feedback te geven aan opleiders en supervisoren. Dit heeft naar mijn ervaring positief effect gehad op de onderlinge samenwerking. De deur naar laagdrempelige feedback wordt open gezet. Je merkt dat ook de complimenten en positieve punten een goed effect hebben.

Prof. dr. H. Willems opleider klinische chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen

Bespreking van de resultaten met weinig assistenten vergt een veilige omgeving en een goede open onderlinge sfeer. Ik adviseer daarom de EFFECT alleen toe te passen als dit het geval is. De ondersteuning van het EFFECT team is zeker van toegevoegde waarde en kan voor de opleidingsgroep goede adviezen geven om het maximale rendement uit de EFFECT te halen.

Dr. L. de Geus-Oei opleider Nucleaire Geneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen

De kracht van het instrument is dat alle competenties die een goede supervisor zou moeten hebben aan bod komen en dat deze overzichtelijk ingedeeld zijn in zeven domeinen. In het resultaten overzicht kan de supervisor in één oogopslag zien waar zijn/haar sterktes liggen en welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. Wij zijn als staf zeer te spreken over de dienstverlening van het EFFECT team hierin. Voorafgaand aan het proces is aan de hand van een goede communicatie over en weer en is de vragenlijst geheel geschikt gemaakt voor onze discipline.

Ik vind het heel sterk dat er een individueel feedbackrapport per supervisor gemaakt wordt en dat dit in een open en eerlijk feedbackgesprek tussen de supervisor en een afvaardiging van de AIOS besproken wordt. Datgene wat op papier staat wordt daardoor concreter en kan wederzijds beter geplaatst worden in de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding van de onderwijskundige zorgt ervoor dat het gesprek op een professionele manier gestructureerd wordt, waardoor men niet kan afdwalen of in details kan dreigen te verzanden. De evaluatie geschiedt in een veilige sfeer. Het is zeer waardevol dat AIOS en stafleden met elkaar de dialoog aangaan over de kwaliteit van de begeleiding. Er ontstaat een klimaat waarin het mogelijk is feedback te geven en feedback te ontvangen, elkaars mening serieus te nemen en acties te ondernemen naar aanleiding van feedback.Als staf hebben we ervoor gekozen om ons geheel transparant op te stellen. Alle individuele feedbackrapporten werden naar de gehele medische staf gestuurd. Op die manier kunnen we elkaar als collega’s scherp houden. Het geeft daarnaast een extra stimulans om beter te willen worden, ook in dit onderdeel van het vak.

De groepsgemiddelden werden plenair besproken met AIOS en staf. Onderwijskundigen hebben dit proces uitstekend ondersteund, waardoor er aan de hand van dit gesprek concrete afspraken gemaakt werden over verbeterpunten. Anderhalf jaar later zullen we de cyclus herhalen, om te zien of de verbeteringen tot het gewenste effect geleid hebben. Deze zelfevaluaties zijn eveneens goed te gebruiken tijdens de opleidingsvisitatie, om richting MSRC zichtbaar te maken dat er sprake is van een continue verbetercyclus.

Dr. F. Joosten opleider Radiologie, Rijnstate, Arnhem

Kracht van de cyclus is de bezinning van aios op het functioneren van hun docenten. Het creëert draagvlak en commitment. AIOS leren feedback geven. Goede manier om deze competentie aan te leren. Er zijn heldere afspraken met Nijmegen gemaakt, snel en efficiënt. Effect op afdeling was aanvankelijk groot ondanks werkbelasting. Nu weggeëbd, er is nu ook een nieuwe ploeg AIOS.

D. Fransen van de Putte AIOS Klinische Genetica, LUMC, Leiden

Ik denk dat EFFECT een goede manier is om zowel de sterke als de minder sterke punten van een supervisor bespreekbaar te maken. Mijn ervaring is dat de vragenlijst makkelijk en relatief snel in te vullen is. In het begin waren sommige van onze supervisoren wat huiverig voor het hele traject, met name omdat ze bang waren voor negatief commentaar. Uiteindelijk zijn de individuele gesprekken die wij met 2 AIOS en iemand van de divisie Onderwijs met elke supervisor hadden zeer prettig verlopen. Supervisoren vonden het fijn om te horen wat wij hun sterke punten vinden en stonden zeker ook open voor opbouwende kritiek. De tijd zal moeten leren of er met de kritiekpunten ook daadwerkelijk iets gedaan wordt.

Dr. G. Goluke-Willemse opleider Klinische Geriatrie, Rijnstate, Arnhem

EFFECT metingen kosten veel inspanning, werden goed begeleid, leveren nuttige zaken ter verbetering op en maken in ieder geval de discussie los over kwaliteit van de opleiding en ieders bijdrage. Vooral de discussie over de resultaten van assistenten met staf hebben volgens ons het meeste opgeleverd. De communicatie was al erg open en bleef zo, maar iedereen was weer even echt gericht op kwaliteit opleiding en samen aan de slag ermee.

EFFECT team JBZ: Corry den Rooyen (opleidingskundige), Ingrid Huibers (bedrijfsopleider) en Hans Hoekstra (decaan) Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

Het is wel een prachtig beeld: de vaak al wat oudere specialist die iets nerveus aanschuift aan de tafel waar twee aios en een gespreksbegeleider van het lokale EFFECT team zich goed hebben voorbereid. De rapportage ligt op tafel. De aios beginnen eerlijk en open te vertellen wat zij in hem waarderen als opleider of lid van het team. Er komt een tevreden glimlach op het gezicht. Daarna geven de aios op een respectvolle, maar wel duidelijke manier ook de mindere puntjes aan. De manier waarop dit aan de orde komt is goed voorbereid en er kunnen op een positieve manier afspraken worden gemaakt voor verbetering van zijn rol in de opleiding. Ook over dat moeilijke punt.

Na ruim 125 EFFECT gesprekken en voor meerdere specialismes een herhaling van de gesprekken na twee jaar, hebben wij nog niet meegemaakt dat het vertrouwelijke karakter werd geschonden. Alleen in een minderheid van de gesprekken had de aanwezige persoon van het lokale EFFECT team een sturende rol. Meestal verduidelijkend, maar soms ook de aios aansporend om toch te zeggen wat in de voorbereiding besloten was om te bespreken. Ook de aios geven aan te leren van de feedback na elk gevoerd gesprek.

Wat hebben we bereikt? Meer openheid tussen aios en opleiders, meer begrip voor de situatie, dat een goede opleiding tot stand komt door de inzet van zowel opleiders als aios. De EFFECT is een belangrijk onderdeel geworden van de kwaliteitscyclus van het specialisme.