Alle AIOS (en evt. ANIOS) van de afdeling vullen de web-based vragenlijst in over de stafleden met wie zij het afgelopen jaar hebben gewerkt en over wie zij inschatten een goed oordeel te kunnen geven. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. De vragenlijst wordt ook door de opleider/supervisor ingevuld. De gegevens van de AIOS groep en de eigen score worden aan de individuele opleider/supervisor teruggekoppeld.

Een delegatie van twee AIOS bespreekt de gegevens met ieder staflid afzonderlijk in een gesprek van een half uur. Hierbij is een derde, onafhankelijke persoon aanwezig (iemand van het onderwijsinstituut of leerhuis).

Nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden vindt een groepsevaluatie van een uur plaats. Deze zal worden geleid door een derde, onafhankelijke persoon. Op basis van de groepsoutput (gemiddelde zelfscore gegeven door alle supervisoren tegenover de gemiddelde AIOS score gegeven  door alle AIOS) zal er in gemixte groepen gesproken worden over domeinen of items die op groepsniveau sterk zijn of juist verbeterd kunnen worden. Gegeven suggesties kunnen leiden tot concrete verbeterstappen die zowel door de AIOS als door de supervisoren gedragen en uitgevoerd worden.