De EFFECT vragenlijst is een web-based vragenlijst die de kwaliteit van het opleiden op de werkplek in kaart brengt. De lijst is geconstrueerd vanuit de theorie van het werkplekleren (Bolhuis et al.) en bevat domeinen waarin de zeven CanMEDS rollen zijn geïntegreerd.

De vragenlijst bevat 50 items die over acht domeinen zijn verdeeld, nl.

DomeinnaamAantal items
Rolmodel15
Zorg dragen voor leerzaam werk6
Planning van opleidingsactiviteiten3
Geven van feedback12
Doceervaardigheden8
Algemen kenmerken van een supervisor6
Beoordeling (indien van toepassing)*8
*wanneer een supervisor/opleider formele beoordelingsgesprekken met de AIOS voert

Naast de beoordelingen van AIOS vult de supervisor een zelfevaluatie in. Dit wordt gedaan aan de hand van een gelijkende vragenlijst die vanuit de supervisor is geformuleerd..

De resultaten leveren een supervisor-zelfscore, een AIOS-score en een groepsscore op. Deze groepsscore wordt gebruikt als benchmark en omvat de gemiddelde score van alle AIOS-beoordelingen over alle supervisoren op de bewuste afdeling.

Er bestaat ook een verkorte vragenlijst die gebruikt kan worden wanneer er alleen kortstondige begeleiding heeft plaatsgevonden, bijv. tijdens de dienst.