In het voorjaar van 2015 is in Litouwen een start gemaakt met de implementatie van EFFECT. In 2014 is een samenwerking gestart met als doel de EFFECT-lijst ook voor verschillende disciplines te gaan gebruiken. Allereerst is de vragenlijst vertaald. Begin 2015 heeft een delegatie uit Litouwen een bezoek gebracht aan Nijmegen. Hierbij hebben zij uitgebreid kunnen spreken met onder andere AIOS en opleiders die reeds met EFFECT werken. Ook is de onderwijskundige getraind in het begeleiden van de EFFECT-feedback gesprekken.