Lia

Wie ben je?

Ik ben Lia Fluit, ik heb geneeskunde in Nijmegen gestudeerd en heb een aantal jaren als transfusiearts gewerkt in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. In die functie had ik al een groot deel van de onderwijstaken van onze afdeling. Min of meer door toeval ben ik in het beroepsonderwijs terecht gekomen en vanaf 1992 ben ik betrokken bij het medisch onderwijs. Docentprofessionalisering en kwaliteitszorg zijn altijd rode draden in mijn carrière geweest. Ik heb altijd grote interesse gehad in het leren op de werkplek: hoe werkt dat, hoe kunnen we dat stimuleren, hoe halen we het beste uit mensen?

Wat is je huidige functie en waar werk je ((sub-)afdeling/extern/etc)?

Ik ben hoofd van de sectie Onderwijs en Onderzoek van de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc te Nijmegen.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Ik heb de EFFECT-vragenlijst en het hele evaluatiesysteem ontwikkeld in het kader van mijn promotieonderzoek. De ontwikkeling en de implementatie is een boeiende en leerzame periode geweest waarbij ik steeds in nauw overleg met de gebruikers heb gewerkt. Ik doe nu nog steeds onderzoek naar EFFECT, onder andere zijn we bezig met follow-up studies en onderzoek naar de wijze waarop de feedbackgesprekken verlopen. Verder onderhoud ik, samen met de andere leden van het EFFECT-team, contacten met afdelingen en begeleid feedbackgesprekken. Het EFFECT-team werkt binnen mijn afdeling en ik geef daar leiding aan.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Ik geef leiding aan de sectie Onderwijs en onderzoek. Wij verzorgen ‘onderwijs over onderwijs’ voor studenten van verschillende opleidingen die worden aangeboden door het Radboudumc. Onderzoek van onderwijs bij RHA is gerelateerd aan het onderbouwen en stimuleren van verbeteringen in onderwijs en opleiden en leren op de werkplek in het Radboudumc en geaffilieerde instellingen, door een beter begrip van de leerprocessen die zich afspelen in settings van onderwijs en opleiden en werkvloer en de factoren die deze processen beïnvloeden. Inzicht in hoe leren en opleiden optimaal plaatsvinden helpt ons onze opleidingen en de werkomgeving optimaal mogelijk in te richten. Onderzoek van onderwijs geeft ook inzicht of het onderwijs en de opleidingen dat we aanbieden ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden.

Thema’s met speciale aandacht zijn professional development en critical thinking, evaluatie en feedback en het leren van (complexe) vaardigheden.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

EFFECT heeft mij geleerd hoe enorm belangrijk het is voor de kwaliteit van het werk dat een professional steeds bereid blijft om te leren. Dit uit zich binnen de EFFECT-cyclus door bereid te zijn te reflecteren, door open te staan in een feedbackgesprek met de AIOS en bereid te zijn hiermee aan de slag te gaan. Voor AIOS is het belangrijk dat eerlijk en oprechte feedback veel leerzamer en veiliger(!) is dan ‘aardige’ feedback.


Tim

Wie ben je?

Mijn naam is Tim Klaassen en ik ben onderwijskundige. Na het afronden van de PABO heb ik meerdere jaren voor de klas gestaan. Leuk, maar ik miste de uitdaging in mijn vak. Nadat ik in Nijmegen Onderwijskunde ben gaan studeren en toevallig tijdens mijn stage bij het toenmalige Onderwijsinstituut van het Radboudumc terecht kwam, vond ik de uitdaging die ik zocht in het onderwijs binnen het medische vakgebied.

Wat is je huidige functie en waar werk je?

Ik ben beleidsmedewerker onderwijs en opleidingen bij de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc , afdeling Onderwijs en Onderzoek.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Ik ben EFFECT-coördinator. Dit betekent dat alle nieuwe afdelingen die zich aanmelden voor EFFECT of afdelingen die voor een tweede of derde maal EFFECT willen inzetten, contact met mij leggen om de EFFECT procedure vorm te gaan geven. Ik ben voor de meeste afdelingen intern de contactpersoon en heb intensief contact met de leerhuizen in andere centra zoals JBZ, Rijnstate, UMC Utrecht en CWZ. Ik begeleid afdelingen gedurende het hele traject:  voorlichting en advisering, het op maat maken van de procedures, workshops voor AIOS, begeleiding EFFECT gesprekken, uitvoering groepsevaluaties en het coördineren van de andere leden van het EFFECT team.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Naast EFFECT houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar teamvaardigheden en samenwerken, zowel binnen initieel als in de praktijk. Dit koppel ik o.a. aan mijn werk als onderwijskundig adviseur voor skills en simulatie, waarbij ik me met name richt op de niet-technische vaardigheden. Hierbinnen doe ik onderzoek naar het effectiever maken van teamtrainingen bijv. middels CRM-methodiek. Verder geef ik advies aan enkele medische vervolgopleidingen op het gebied van onderwijs, heb ik docenttaken (zowel initieel als postinitieel) en  ben ik verantwoordelijk voor de CRM Train-de-trainers poule binnen het UMC St Radboud.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

Gepaste rust en veel sociale interactie. Ik onderneem graag dingen in gezelschap van mijn vrouw en dochter en geniet als ik samen met mijn vrouw de kleine mag begeleiden in het ontdekken van de wereld. Verder mag ik graag actief en sportief bezig zijn: skiën, hardlopen en zaalvoetballen. Regelmatig zing ik nog samen met wat vrienden in een band. Wat echt een positief effect op mij heeft, is een gezonde werk-privé balans.


Beppie

Z056152_jpg

Wie ben je?

Mijn naam is Beppie van Bergen. Ik heb in Nijmegen pedagogiek gestudeerd, waarna ik in het onderwijs werkzaam ben geweest als orthopedagoog en leerlingbegeleider. Ik heb met veel plezier en enthousiasme gewerkt in het primair en het secundair onderwijs, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. Helaas was er weinig zicht op vast en meer werk op dat gebied, zodat ik uiteindelijk het roer heb omgegooid en me heb georiënteerd op andere werkzaamheden.

Wat is je huidige functie en waar werk je?

Ik ben beleidsmedewerker bij de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc Nijmegen, afdeling Research of Learning and Education.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Sinds het najaar 2013 ben ik het aanspreekpunt voor zowel interne als externe deelnemers. Afdelingen binnen het Radboudumc en EFFECT-coördinatoren van leerhuizen kunnen contact met mij opnemen wanneer zij een EFFECT-traject willen opstarten. Ik zorg ervoor dat zij alle benodigde informatie en documenten ontvangen en omgekeerd leveren zij bij mij de gegevens aan die noodzakelijk zijn voor een goede start. In introductiebijeenkomsten op de afdelingen binnen het Radboudumc kan ik voor de start de deelnemers uitgebreider informeren. Op deze manier worden deelnemers door mij gedurende het gehele proces begeleid.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Naast EFFECT verricht ik werkzaamheden t.b.v de Centrale OpleidingsCommissie van het Radboudumc Nijmegen en t.b.v. de Onderwijs- en Opleidingsregio Oost-Nederland (OOR ON). Een van mijn specifieke taken is het ontwikkelen en beheren van een digitaal platform voor de medische vervolgopleidingen binnen de OOR ON. Daarnaast neem ik steeds meer taken op het gebied van de kwaliteitszorg op me. De organisatie van en deelname aan proefvisitaties is een voorbeeld hiervan.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

Piano spelen, lezen, puzzelen, detectives kijken, yoga, mindfulness, wandelen met mijn man, lunchafspraken met mijn dochters, mentor van kinderen bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs (via School’s Cool). Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen door aan verschillende MOOC’s mee te doen, met thema’s variërend van onderwijs en leren tot muziek.


Marieke

Wie ben je?

Mijn naam is Marieke de Visser-Oomen en ik ben onderwijskundige

Wat is je huidige functie en waar werk je?

Ik werk als beleidsmedewerker onderwijs en opleidingen binnen de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc, afdeling Onderwijs en Onderzoek.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Geven van voorlichting/informatie aan supervisoren en AIOS, opstellen procedures op maat, begeleiden afdelingen bij implementatie en uitvoering en het begeleiden van de gesprekken tussen AIOS en supervisoren over de uitkomsten van de vragenlijst.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Naast EFFECT werk ik samen met collega’s aan de modernisering van de medische vervolgopleidingen in brede zin (o.a. docentprofessionalisering). Als coördinator decentrale selectie houd ik me daarnaast bezig met het (verder) ontwikkelen van de procedure voor selectie van studenten Geneeskunde voor onze faculteit.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

De combinatie tuin, krant en ochtendzon; een goed boek; een weekend in een hutje op de hei. En binnen EFFECT de samenwerking met supervisoren, AIOS en collega’s in wederzijds vertrouwen.


Karin

Wie ben je?

Mijn naam is Karin Bijsterveld en ik ben een afgestudeerd onderwijskundige

Wat is je huidige functie en waar werk je?

Ik ben administratief medewerker bij de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc , afdeling Thematische Beleidsondersteuning.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Ik ben met name op de achtergrond actief en zorg voor de ondersteuning op ICT-vlak. Dit wil zeggen, ik construeer de vragenlijsten, de demoversies en de individuele output en groepsoutput. Daarnaast zorg ik dat er op tijd reminders worden verstuurd en dat output tijdig bij de juiste personen is zodat een optimale EFFECT-procedure vanuit het EFFECT-team is gewaarborgd.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Naast mijn werkzaamheden voor EFFECT ben ik sportinstructrice op het Universitair Sportcentrum (USC) verbonden aan de Radboud Universiteit.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

Lekker eten, fröbelen, lezen, ontspannen en mijn dochter zien lachen.


Charles

Wie ben je?

Ik ben Charles Spronk

Wat is je huidige functie en waar werk je?

Ik ben sinds 2004 met veel plezier werkzaam als ontwikkelaar bij de ICT-groep van de Radboudumc Health Academy (RHA) van het Radboudumc.

Wat zijn je werkzaamheden binnen EFFECT?

Tijdens haar promotietraject heb ik Lia bij ICT-gerelateerde vraagstukken geadviseerd en de digitale versie van EFFECT geïmplementeerd. De gekozen oplossingen voldoen nog steeds aan alle wensen;  de leden van het EFFECT-team, AIOS en supervisoren zijn zeer enthousiast.

Wat zijn je werkzaamheden in je huidige werk naast EFFECT?

Mijn hoofdtaak is de ontwikkeling van didactische en administratieve software ter ondersteuning van het medische onderwijs en ik ben betrokken bij diverse projecten en thema’s op het gebied van e-learning. Ik ben lid van de landelijke werkgroep E-learning van de Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs.

Wat heeft in het dagelijks leven een positief EFFECT op jou?

In mijn vrije tijd beweeg ik me in de virtuele werelden van Skyrim en Minecraft. Ben ook druk in de weer met allerlei virtuele MIDI instrumenten maar ook mijn reële akoestische gitaar geeft veel ontspanning. Zodra het echter mooi weer is springen mijn vriendin en ik op de fiets en verkennen we het land van Maas, Waal en de Peel.