In de EFFECT procedure zijn diverse fasen en onderliggende stappen te onderscheiden. Hieronder ziet u hoe een procedure eruit kan zien. Ook hierbij is maatwerk mogelijk.

Fase 1 Voortraject

 • Overleg afdeling en EFFECT-team over wensen en mogelijkheden
 • Voorlichting AIOS en supervisoren over EFFECT

Fase 2 Voorbereiding

 • Opstellen procedure op maat en goedkeuring daarvan door de opleider
 • Indien nodig: op maat maken lijst voor betreffend specialisme
 • Goedkeuring offerte
 • Aanleveren van de namen en e-mailadressen van de AIOS en opleiders

Fase 3 Demo

 • Opleider en een AIOS kunnen de online demoversie bekijken van de EFFECTlijst voor hun afdeling.
 • Na goedkeuring wordt de startdatum gecommuniceerd met alle betrokkenen

Fase 4 Survey online

 • Alle betrokkenen ontvangen een uitnodiging tot online invullen van de lijst
 • Betrokkenen ontvangen een herinnering op afgesproken tijdstippen
 • Afdeling ontvangt tussentijds overzichten waarin respons (kwantitatief) staat vermeld

Fase 5 Dataverwerking

 • Achter de schermen worden vanaf de afgesproken datum de ingevulde vragenlijsten verwerkt tot zowel output per supervisor en output voor de gehele groep supervisoren
 • De supervisor ontvangt op het afgesproken moment de individuele output

Fase 6 Terugkoppeling

 • Workshop voor AIOS die de feedbackgesprekken voeren
 • Gesprekken AIOS en staflid, eventueel begeleid door onderwijskundige
 • Supervisor ontvangt schriftelijk samenvatting van gesprek
 • Opleider ontvangt output per supervisor

Fase 7 Groepsevaluatie

 • Groepsevaluatie uitvoeren waarin op groepsniveau sterke en verbeterpunten worden gedefinieerd.
Voorbeeldprocedure