Vanaf 2007 is middels wetenschappelijk onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling en validering van de EFFECT vragenlijst. In onderstaand schema is weergegeven welke stappen daartoe zijn gezet.

Reviewstudie
(2007-2009)
Met deze studie zijn 7 domeinen voor goed klinisch opleiden geformuleerd
Delphistudie
(2008-2009)
Inhoudsvalidering items voor de 7 domeinen met een expertpanel van 33 personen (waarvan 27 clinici)
Pilot test
(2009)
Bruikbaarheid van de vragenlijst getest bij 6 disciplines. Uitkomst: goed bruikbaar
Psychometrie
(2009-2011)
Factoranalyses en Cronbach's Alpha bevestigen de 7 domeinen en de kwaliteit van de items
EFFECT versie 2
(2011)
Op basis van de psychometrie en de ervaringen wordt de vragenlijst doorontwikkeld tot versie 2, met daarin 50 items voor begeleiding door de supervisor en 8 items voor beoordeling door de opleider
Focusgroepen
(2009-2011)
Ontwikkeling van een systeem om docenten te evalueren (EFFECT-S), evaluatie van EFFECT-S en definiëren de condities die belangrijk zijn om het systeem succesvol te implementeren
Follow-up studie
(2013)
Onderzoek naar de veranderingen van de beoordeling van de klinisch docent na deelname aan EFFECT-S
Multi center studie
(2014)
Onderzoek naar factoren die de uitkomst van een EFFECT evaluatie kunnen beïnvloeden

Meer informatie over de onderzoeken kunt u vinden bij Publicaties