In de modernisering van de medische vervolgopleidingen is de kwaliteitszorg een belangrijk element. EFFECT is een uitstekend middel om zicht te krijgen op de kwaliteit van de begeleiding van AIOS. Naast het ontstaan van zicht op de begeleiding, gaan AIOS en supervisoren expliciet de dialoog met elkaar daarover aan. Zo leren zij elkaars mening kennen en accepteren/respecteren.

EFFECT draagt daardoor bij aan het creëren van een sfeer waarin het mogelijk is wederzijds feedback te geven en te ontvangen.

 

Is EFFECT ook voor uw specialisme geschikt?

De algemene EFFECT vragenlijst is voor sommige (m.n. ondersteunende) specialismen licht aangepast op de domeinen ‘Rolmodel’ en ‘Feedback geven’ zodat het instrument optimaal aansluit op de praktijk. D.w.z. een klein aantal items is net even anders geformuleerd en zodoende meer toepasbaar voor de AIOS en supervisoren van de desbetreffende afdeling. Hier kunt u zien voor welke specialismen dit geldt. Als uw specialisme hier nog niet bijstaat, neem dan contact met ons op. Samen met u kunnen we de vragenlijst op maat maken voor uw specialisme.

Ook de procedure wordt voor elke afdeling op maat ingericht. U kunt daarbij onder meer denken aan de doorlooptijd, de wijze waarop de gesprekken worden gepland en gevoerd en de afspraken over het inzicht in en de terugkoppeling van de resultaten. Een voorbeeldprocedure kunt u hier vinden.