EFFECT staat voor Evaluation and Feedback For Effective Clinical Teaching. Het omvat o.a. een gevalideerde vragenlijst die voor veel verschillende specialismen inzetbaar is. De vragenlijst geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de begeleiding/supervisie van supervisoren tijdens de opleiding van AIOS tot medische specialist. Maar EFFECT is meer dan alleen een vragenlijst: het is een evaluatie van de opleiding in de praktijk door middel van een gedegen procedure waarin dialoog en feedback centraal staan.

Arts-assistenten in opleiding (AIOS) vullen de vragenlijst in over hun opleiders. De supervisoren vullen een gelijkende lijst in over hun eigen functioneren als supervisor. Met de resultaten van de vragenlijst gaan AIOS en hun supervisoren (evt. onder begeleiding van een moderator) met elkaar de dialoog aan over de kwaliteit van de begeleiding/supervisie.

Het doel van de evaluatie is de kwaliteitsbevordering van de begeleiding van AIOS en daarmee de opleiding. Het uiteindelijke doel is een sfeer te creëren waarin het mogelijk is altijd en open feedback te geven en te ontvangen.